אקזים ליין | לטיפול והרגעה בפצעי אקזמה גרדת קשה ופריחה וגרוי קשים ברגליים

✔️ מעניק תחושת הקלה מיידית.