דלקול פרקין ניוונד לטיפול בדלקות פרקים ניווניות ומניעת כאבי הסתיידות גידים

250.00

לטיפול בדלקות פרקים ומניעת הסתיידות גידים

✔️ מעניק תחושת הקלה מיידית.