עדן בגרות + | לטיפול בפצעי בגרות אדומים ונפוחים וניקוי פצעי הורמון ונקודות שחורות

✔️ מעניק תחושת הקלה מיידית.