תקנון האתר

תקנון חברת צורי הדס

 1. תקנון זה מהווה הסדרים משפטיים והמסחריים שבין חברת צורי ברכה מס’ עוסק: 032197055 לבין הלקוח באתר.
 2. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהיפך. השימוש בלשון זכר \ יחיד הוא מטעמי נוחות בלבד
 3. אתר צורי ברכה להלן: “האתר” או “החנות” (להלן: “החברה”) לבין משתמשיו (להלן: “לקוח” או “לקוחות”), אנו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים הרחב ברשת האינטרנט בישראל. האתר הנו בבעלות צורי הדס.
 4. גלישה באתר ושימוש בשירותיו מהווים הסכמה מצד הלקוח לתנאי תקנון זה.
 5. יש לקרוא את התקנון והתנאים יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצעה באתר.
 6. צורי ברכה לא מתחייבת לזמינות רצופה ותקינה של האתר ללא תקלות.
 7. כמו כן, צורי ברכה רשאית להשבית את האתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו. לא יינתן / יתקבל כל פיצוי / זיכוי כספי בשל אי פעילות הסדירה של האתר.
 8. צורי ברכה אינה אחראית או מחויבת לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
 9. צורי ברכה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית על כל נזק מכל מין וסוג באם לא עמד בתנאי תקנון זה.
 10. צורי ברכה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 11. כל התמונות, מאמרי מערכת, אצוות מוצר,  שיוך והדמיות שונות והתכנים המוצגים באתר או בחנות האתר הן להמחשה בלבד, ואינן מהוות מפרט טכני או סוג של התחייבות.
 12. כל אייקונים והחומר המילולי והגרפי לרבות תמונות המופיעות באתר הנם בבעלותם הבלעדית של צורי ברכה וכל העושה בהם שימוש ללא הסכמה מפורטת בכתב, עלול להיתבע.
 13. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
 14. הדין החל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי הדין הרבני בישראל ולבתי המשפט המוסמכים בבני ברק.
 15. שינויים בתקנון: צורי ברכה רשאית לעשות שינויים בתקנון מעת לעת.
 16. צורי ברכה לא תהא אחראית להרכבתם של מוצרים שנרכשו ואחריות זו היא על הלקוח ועל חשבונו. אלא אם הוסכם במפורש אחרת.
 17. רישומי המחשב של צורי ברכה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
 18. ביטול עסקה והחזר כספים עד 14 ימי עסקים – בניקוי דמי משלוח, ביול ועבודות משרד ומחלקת הזמנות והוצאות דפי טיפול שונות,
 19. בהמשך לאמור בסעיף 18 ניקוי דמי משלוח, ביול ועבודות משרד ומחלקת הזמנות נקבעו בסכום של 70 ש"ח לכל עיסקה ולסכום זה יש להוסיף עוד ניקוי עלות תוספת 3% מכל סכום עיסקה שאותו חברת האשראי גובה מחברת צורי ברכה מכל סכום זיכוי ושאת סכום זה ישא הלקוח על עצמו.
 20. ובכל מקרא ומצב של ביטול עסקה וביטול חיוב אשראי על ידי הלקוח אותו יבצע דרך חברת מקס עסקים הלקוח ישא בכל הוצאות ביטול העסקה המפורטים בסעיף 19 בנוסף ישא הלקוח בעמלת ביטול של סך 50 ש"ח אותם גובה חברת מקס עסקים מחברת צורי ברכה בנוסף ל3% המדוברים בסעיף 19. 
 21. בכל החזרת המוצר יש לתאם עם הנציג 03-5166444.
 22. מדיניות החברה לזמן אספקת מוצרים: 14\7 ימי עסקים מלאים – מבלי לגרוע מהנאמר לעיל וממדיניות זו החברה תעשה כל מאמץ לספק את המוצר בהקדם האפשרי במהלך אותו יום עסקים או יממה לאחר מכן ע"י שליח מטעמה ואו ביצוע משלוח ע"י חברת שליחויות מטעמה ואו ע"י דואר שליחים.
 23. במקרה של פריטים פגומים הלקוח יקבל זיכוי מלא לרכישת מוצר חדש.
 24. התשלומים יחולו ביום ההזמנה – הזמנה ללא תשלום אינה נחשבת כהזמנה שהושלמה.